Μάθετε πόσο κοστίζει για εσάς
e-mail ηλικία Prestige Plus Prestige + Dental Prestige Comprehensive + Dental
Comprehensive Standard + Out-Patient Standard
       

 

 

 
Τα Διεθνή Προγράμματα Υγείας μας είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν ιατρικές καταστάσεις που ανταποκρίνονται γρήγορα στη θεραπεία- γνωστές και ως οξείες καταστάσεις.
Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις και μερικοί περιορισμοί στα προγράμματα, όπως:
  • Προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις.
  • Οδοντιατρικός έλεγχος ρουτίνας.
  • Έλεγχος ρουτίνας για εγκυμοσύνη και τοκετό εάν έχετε το Πρόγραμμα Standard ή το Πρόγραμμα Comprehensive.
  • Απαιτήσεις, εάν ταξιδεύετε εκτός της περιοχής κάλυψης για θεραπεία ή εάν ταξιδέψετε χωρίς ιατρική συμβουλή.
Πλήρεις πληροφορίες κάλυψης περιγράφονται στο εγχειρίδιο μέλους που δίδεται εφόσον ζητηθούν.
 
Δεινοκράτους 77, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 212 2223100, Fax: 212 2223101
Email: info@ultimate.gr

Κατεβάστε τα φυλλάδιά μας
Copyright © 2012